Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 95. Framtiden bor hos oss

95. Framtiden bor hos oss Har passerat

Fredag 18 november 2022 16:00 - 17:00 Bryggaren

Föreläsare: Malin Strindberg, Moni Höglund, Ola Frideblad
Moderator: Emelie Simmons

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Här möts människor från hela världen och byter referensramar och livssyner med varandra. Inledningsvis kort presentation av nätverket och filmvisning av dokumentärserie. Panelsamtal med Moni Höglund och Ola Frideblad från Mikaels församling, Örebro och Malin Strindberg, Skärholmens församling, Stockholm. I sin vardag möter kyrkorna människor från världens alla hörn, från olika religioner och kulturer. Vi får höra hur de arbetar med att skapa trygga miljöer när det är skjutningar i området, skav mellan kulturer och religioner. Men vi får också höra om en annan bild av förorten än den vi vanligtvis ser, av människor som bara kallar platsen ”hem". 

Det är ofta det okända som upplevs som otryggt, att vara öppen för mångfald handlar om att våga mötet med andra, om att låta sig bli påverkad. Men också att fördjupas i sin egen identitet, i det man tror på och står för. Att bidra till en annan syn på våra förorter och låta människorna som lever där höras är viktigt för att få till en mer nyanserad diskussion om trygghet och säkerhet.  

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Religion

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Malin Strindberg Föreläsare

Kyrkoherde i Skärholmens församling, en söderförort där kyrkan fins mitt i byn med hela världen på torget.

Moni Höglund Föreläsare

Mikaels församling

Moni Höglund, präst och församlingsherde i Mikaels församling i Örebro.

Ola Frideblad Föreläsare

Svenska kyrkan

Emelie Simmons Moderator

Samordnare för nätverket Framtiden bor hos oss.