Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 27. Barnbidrag och pensioner ger ökad trygghet och säkerhet

27. Barnbidrag och pensioner ger ökad trygghet och säkerhet Har passerat

Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:30 Handskmakaren

Moderator: Birgitta Weibahr
Paneldeltagare: Britta Olofsson, Cecilia Ruthström-Ruin, Gunnel Axelsson Nycander, Sofia Tuvestad

Ungefär hälften av världens befolkning saknar tillgång till social trygghet såsom pensioner, sjukersättning och barnbidrag. I Afrika är det svindlande 80 procent som inte har skydd när någon i familjen blir äldre, förlorar jobbet, blir sjuk eller skadad. Social trygghet minskar fattigdom, samtidigt som det är en mänsklig rättighet och ett stöd i att nå andra rättigheter såsom utbildning och hälsa. Enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter och Agenda 2030 ska de sociala trygghetssystemen utvecklas och här spelar biståndet en viktig roll.

Vid detta seminarium får du höra mer om svenska prioriteringar och ta del av konkreta exempel på hur Sida, Act Svenska kyrkan och Rädda Barnen verkar för att fler ska få ta del av social trygghet. Vi diskuterar även forskning inom området, prioriteringar efter covid-19 och hur Sverige och civila samhället kan tackla utmaningarna.

Arrangör(er)

Sida, Act Svenska kyrkan, Rädda Barnen

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Global utveckling

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Birgitta Weibahr Moderator

Verksföreträdare mänskliga rättigheter och demokrati, Sida

Britta Olofsson Paneldeltagare

Sida

Ämnesföreträdare social trygghet, Sida

Cecilia Ruthström-Ruin Paneldeltagare

Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Gunnel Axelsson Nycander Paneldeltagare

Policyrådgivare, Act Svenska kyrkan

Sofia Tuvestad Paneldeltagare

Humanitär påverkansrådgivare, Rädda Barnen