Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 59. Rätten till skydd – myterna kring flyktingskap

59. Rätten till skydd – myterna kring flyktingskap Har passerat

Fredag 18 november 2022 10:30 - 11:30 Club 700

Moderator: Anna Karlgren
Paneldeltagare: Karin Åberg, Madelaine Seidlitz, Martin Nyman, Mikael Ribbenvik, Saeed Alnahhal

En riktig flykting är en man som flyr sitt land av politiska skäl. 

Ett barn kan inte vara en flykting i sin egen rätt. 

En person är inte en riktig flykting om hen har passerat flera länder innan en ansökan om skydd lämnats in. 

En riktig flykting är en person som flyr från krig. 

Det finns en rad myter och föreställningar kring vem som är en ”riktig” flykting och vad som konstituerar flyktingskap. Dessa myter och föreställningar är formade av olika tidsepoker och har även förändrats över tid. Rätten att få söka skydd – asyl – är en mänsklig rättighet. Förutom FN:s flyktingkonvention finns ett flertal andra konventioner och andra regelverk som avgör vem som juridiskt är en flykting eller skyddsbehövande. I det vardagliga språket så används begreppet flykting generellt om alla som flyr men även begrepp som politisk flykting, krigsflykting, klimatflykting och nu även massflykting. I den politiska debatten så förekommer diskussioner om vem som är en ”riktig ”flykting. I detta kunskapshöjande samtal diskuterar vi vem är det som har rätt till skydd, vad det grundar sig på och vilka föreställning och myter som finns om flyktingen och hur dessa förändras över tid.

I panelsamtalet deltar: Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket, Madelaine Seidlitz, senior juridisk rådgivare Amnesty Sverige,  Martin Nyman, chefsjurist Asylrättscentrum, Karin Åberg, doktorand i internationell rätt Göteborgs universitet, Saeed Alnahhal, journalist Dagens Nyheter

Samtalet modereras av Anna Karlgren, policyrådgivare för migrationsfrågor vid Svenska kyrkan.

Arrangör(er)

Svenska kyrkan, Amnesty Sverige, Asylrättscentrum

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Förtroendevalda

Språk

Svenska

Ämnestagg

Asylrätt, Fred och konflikt

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Anna Karlgren Moderator

Svenska kyrkan

Handläggare/sakkunnig asyl- och flyktingfrågor

Karin Åberg Paneldeltagare

Göteborgs universitet

Doktorand i internationell rätt, Göteborgs universitet

Madelaine Seidlitz Paneldeltagare

Amnesty Sverige

Senior juridisk rådgivare
Ansvarig flykting och migration
Amnesty Sverige

Martin Nyman Paneldeltagare

Asylrättscentrum

Mikael Ribbenvik Paneldeltagare

Generaldirektör, Migrationsverket

Saeed Alnahhal Paneldeltagare

Journalist, Dagens nyheter