Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

60. Varför mår unga kvinnor så dåligt och vad kan vi göra åt det? Har passerat

Fredag 18 november 2022 10:30 - 11:30 Studion

Moderatorer: Gabriella Thompson Graflund, Sara Flytström
Paneldeltagare: Alice Aldridge, Annika Strandhäll, Caroline Engvall, Clara Berglund, Josefin Malmqvist, Sissela Nutley

Den psykiska ohälsan bland flickor och unga kvinnor ökar. En majoritet av alla tjejer lider av nedstämdhet, ångest, sömnproblem och andra psykiska besvär. Ungas digitala vardag och sociala medier är stora påverkansfaktorer på tjejers mående och livsvillkor. Hur påverkas tjejers hälsa och livsvillkor av objektifiering, snäva skönhetsideal och en ouppnåelig livsstil? Vad kan göras för att stoppa plattformars olika skadliga algoritmer? Hur kan flickors och unga kvinnors rättigheter upprätthållas i en digital värld som tjänar pengar på att de mår dåligt?

Det är vuxenvärldens ansvar att stötta tjejerna och se till att de får rätt förutsättningar för en god hälsa och goda livsvillkor. Föräldrar, skolpersonal och andra vuxna behöver bli mer intresserade och ta del av deras värld. Det krävs att plattformarna på internet tar sitt ansvar för den ökade psykiska ohälsan bland unga tjejer. Dessutom behöver politiken skapa ramar, regler och tillämpa befintlig lagstiftning även i vår digitala miljö. 

I detta seminarium tar vi del av vittnesmål och forskning om tjejers psykiska ohälsa och vi undersöker vilka verktyg som finns för att komma tillrätta med den. 

Arrangör(er)

Sveriges Kvinnoorganisationer och Tjejjouren Väst

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Förtroendevalda

Språk

Svenska

Ämnestagg

Jämställdhet

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Gabriella Thompson Graflund Moderator

Tjejjouren Väst

Sara Flytström Moderator

Alice Aldridge Paneldeltagare

Annika Strandhäll Paneldeltagare

Caroline Engvall Paneldeltagare

Clara Berglund Paneldeltagare

Josefin Malmqvist Paneldeltagare

Sissela Nutley Paneldeltagare