Huvudbild för Hjälpmedelsriksdagen
Profilbild för Digital delaktighet

Digital delaktighet Har passerat

Måndag 16 maj 2022 13:40 - 14:20 G3 Svenska Mässan

Föreläsare: Annika Lindström, Helena Molker Lovén, Malin Ekman Aldén, Stefan Johansson

Digital teknik kan bidra till att personer med funktionsnedsättning får bättre levnadsvillkor och blir mer delaktiga i samhället. Men, en jämlik tillgång är centralt för att personer ska kunna ta del av tekniken och för att användningen ska leda till förbättrade levnadsvillkor. Ett ökat innovationsarbete är viktigt, framförallt utveckling av olika produkter och tjänster för att stödja behoven hos den enskilde och tillgodose användbarheten och tillgängligheten. 

Föreläsare

Profilbild för Annika Lindström

Annika Lindström Föreläsare

Styrelseledamot
Autism- och Aspergerförbundet

Profilbild för Helena Molker Lovén

Helena Molker Lovén Föreläsare

Processledare
AllAgeHub/Göteborgsregionen

Profilbild för Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén Föreläsare

Generaldirektör
Myndigheten för delaktighet

Profilbild för Stefan Johansson

Stefan Johansson Föreläsare

Doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH
Begripsam AB