Huvudbild för Hjälpmedelsriksdagen

Programpunkter

Profilbild för Välkommen

Välkommen

Karin Klingenstierna, Magdalena Rönström
Måndag 16 maj 2022 10:00 - 10:05 G3 Svenska Mässan

Profilbild för Inledningsanförande

Inledningsanförande

Tobias Lundin Gerdås
Måndag 16 maj 2022 10:05 - 10:20 G3 Svenska Mässan

Profilbild för Hjälpmedel på lika villkor

Hjälpmedel på lika villkor

Lise Lidbäck, Malin Ekman Aldén, Maria Hilberth
Måndag 16 maj 2022 10:20 - 10:50 G3 Svenska Mässan

Profilbild för Paus

Paus

Måndag 16 maj 2022 10:50 - 11:05 G3 Svenska Mässan

Profilbild för Ny nationell statistik inom hjälpmedelsområdet

Ny nationell statistik inom hjälpmedelsområdet

Karin Flyckt
Måndag 16 maj 2022 11:05 - 11:35 G3 Svenska Mässan

Profilbild för En hjälpmedelsförsörjning styrd av kunskap – vad innebär det och hur når vi dit?
Profilbild för Lunch

Lunch

Måndag 16 maj 2022 12:15 - 13:10 G3 Svenska Mässan

Profilbild för Hjälpmedelsområdets framtida kompetensförsörjning
Profilbild för Digital delaktighet
Profilbild för Paus

Paus

Måndag 16 maj 2022 14:20 - 14:40 G3 Svenska Mässan

Profilbild för Aktiv fritid

Aktiv fritid

Erika Olkerud
Måndag 16 maj 2022 14:40 - 14:55 G3 Svenska Mässan

Profilbild för Sexuella rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Profilbild för Hjälpmedel för ett helt liv
Profilbild för Politikerpanel: En jämlik hjälpmedelsförsörjning - vad har uppnåtts under året och vart är vi på väg?
Profilbild för Avslutning

Avslutning

Karin Klingenstierna
Måndag 16 maj 2022 16:15 - 16:20 G3 Svenska Mässan