Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Matematik med dynamiskt mindset

Matematik med dynamiskt mindset Har passerat

Onsdag 3 november 2021 10:10 - 10:40 Skolutv+ma+programmering

Föreläsare: Ingela Andersson, Mathias Norqvist

Spår: Skolutv+ma+programmering, Matematik

Varför hamnar så många elever i matematiksvårigheter? Varför är så många lärarstudenter oroliga inför matematikmomentet? Varför tänker så många människor ”Matte är inte min grej!” och vad kan vi göra för att ändra på det? Det finns förstås inga enkla svar eller lösningar men det finns en hel del vi kan göra för att åtminstone komma en bit på vägen. De senaste åren har vi inom lärarutbildningen fokuserat mycket på att hjälpa studenterna att ändra sitt ofta statiska mindset till ett mer dynamiskt. Vi vill att de ska utveckla en positiv inställning till matematik för att kunna förmedla detsamma till sina elever. Det vi arbetar med genom hela utbildningen är att synliggöra och bearbeta flera viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med matematiken. Föreläsningen kommer att handla vilka dessa framgångsfaktorer är och resultaten av vårt arbete. Ingela Andersson är legitimerad förskollärare och grundskolelärare för åk 1-7 samt universitetsadjunkt i matematikdidaktik. ingela.andersson@umu.se Mathias Norqvist är legitimerad lärare för åk 7-9 och gymnasiet samt universitetslektor i matematikdidaktik. mathias.norqvist@umu.se

Föreläsare

Ingela Andersson Föreläsare

Ingela Andersson är legitimerad förskollärare och grundskolelärare för åk 1-7 samt universitetsadjunkt i matematikdidaktik.

Profilbild för Mathias Norqvist

Mathias Norqvist Föreläsare

Mathias Norqvist är legitimerad lärare för åk 7-9 och gymnasiet samt universitetslektor i matematikdidaktik.