Huvudbild för Kunskapsveckan
Profilbild för Epidemiernas historia

Epidemiernas historia Har passerat

Onsdag 3 november 2021 13:00 - 14:00 1 Gemensam avslutning

Föreläsare: Per Axelsson
Moderator: Anneli Ivarsson

Spår: Avslutning: Per Axelsson

Per Axelsson kommer att berätta om epidemier och pandemier och hur de påverkar samhällsutveckling och politik men också kultur, konst, litteratur och folkliga föreställningar. Han kommer också att belysa några av erfarenheterna från den nystartade kursen ”Epidemiernas historia” som gick online sommaren 2021, en kurs som fick mer än 800 sökande.  Frågor som tas upp är: ”Varför tyckte vi att det behövdes en kurs i epidemiernas historia. Vad valde vi att ta upp och vad valde vi att lämna därhän? Hur var den upplagd och hur funkade det egentligen?”

Föreläsare

Profilbild för Per Axelsson

Per Axelsson Föreläsare

Per Axelsson är docent i historia och universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Hans forskning och undervisningsintresse rör i huvudsak medicinhistoria, samisk hälsa och urfolksforskning. Tillsammans med kollegor har Per utvecklat en ny sommarkurs om epidemiernas historia.

Profilbild för Anneli Ivarsson

Anneli Ivarsson Moderator

Professor & Överläkare

Anneli Ivarsson är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap och international director vid medicinska fakulteten tills helt nyligen. Hon är överläkare vid Region Västerbottens folkhälsoenhet och barnläkare med lång klinisk erfarenhet. Forskningen är numera fokuserad på barn- och unga i ett samhälls- och hälsoperspektiv. Anneli Ivarsson är ordförande i Rädda barnens Västerbottendistrikt och engagerad för barns rättigheter lokalt och globalt.