Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Gärningsmannen är man

Måndag 6 december 2021 11:30 - 12:00 Lilla scenen

Föreläsare: Andreas Abrahamsson, Lars Eckerdal, Länsstyrelsen

Flera terrordåd de senaste åren har kopplats till den så kallade incelrörelsen – i huvudsak män som lever i ofrivilligt celibat och drivs av hat och hämndmotiv, riktade mot kvinnor och personer i parrelationer. Både Säkerhetspolisen och Totalförsvarets forskningsinstitut FOI har uppmärksammat att incelmiljön utgör en växande hotbild i samhället.

Incelrörelsen kan ses som en form av radikalisering, och i samhällsdebatten har argument för att klassa våld mot kvinnor som hatbrott lyfts fram. I dag lever många människor med våld i sin vardag, i hemmet bland närstående. Polisen har de senaste åren intensifierat arbetet kring särskilt utsatta brottsoffer. Det handlar framför allt om våldsbrott mot kvinnor och barn, som våldtäkter, brott i nära relationer och vålds- och sexualbrott mot barn. Det är grova brott som är högt prioriterade inom polisen. Men vad vet vi om förövarna? Statistik visar att det i huvudsak handlar om män. Män begår exempelvis oftare sexualbrott, mot både kvinnor och män[1]. Män svarar också för merparten av andra grova våldsbrott, som skjutningar och mord. Personer med en kriminell livsstil har också ofta själva varit utsatta för eller bevittnat våld i hemmet – vilket understryker vikten av brottsförebyggande insatser.

Varför är män överrepresenterade som gärningsmän? Hur kan samhället arbeta förebyggande med insatser mot förövare? Och vilken roll spelar dagens mansnorm i sammanhanget? Polisen, Länsstyrelsen och föreningen Män diskuterar mansnormen och dess följder i detta miniseminarium. 

[1] https://www.bra.se/download/18.626651b0148b20bd39c7c7/1413531400705/2014_Garningspersoners_kon_och_alder.pdf

Arrangör(er)

Polisen, Länsstyrelsen och föreningen Män

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Andreas Abrahamsson Föreläsare

Föreningen Män

Verksamhetsutvecklare Föreningen Män

Lars Eckerdal Föreläsare

Polisen

Ansvarig för polisens arbete med särskilt utsatta brottsoffer i region Väst.

Länsstyrelsen Föreläsare

Representant från Länsstyrelsen medverkar.