Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Frihet i fara

Frihet i fara Passed

Monday December 6, 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen

Moderator: Anna Wickman
Panelists: Anna Sundström, Mats Wingborg

Situationen i världen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter går åt fel håll för femtonde året i rad. I land efter land försämras möjligheterna för oberoende folkrörelser att vara aktiva och uttrycka sina åsikter.

Utvecklingen där det civila samhället trängs tillbaka uppmärksammades redan före covid-19-pandemin. Men därefter har läget ytterligare förvärrats. I flera länder har pandemin använts som förevändning för inskränkningar som egentligen inte har med smittspridningen att göra, som att stoppa att vissa åsikter ska få föras fram. I andra länder har välmotiverade inskränkningar gjorts, men där det finns en risk att auktoritära ledare behåller dessa efter att pandemin avtar. Samtidigt fortsätter situationen att förvärras i ytterligare andra länder, oberoende av pandemin, som i tex Hongkong och Belarus.

Om det här har Palmecentret släppt en ny rapport. Kom och hör mer om rapportens slutsatser och om vårt arbete i världen för mer demokrati och mänskliga rättigheter.

I panelen: Mats Wingborg, rapportens författare, och Anna Sundström, Palmecentrets generalsekreterare.

Samtalsledare: Anna Wickman, Palmecentret

Organizer

Olof Palmes Internationella Center

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet, Media

Language

Svenska

Ämnestaggar

Fred och konflikt, Metod

Lecturers

Profile image for Anna Wickman

Anna Wickman ModeratorExhibitor

Olof Palmes Internationella Center

Jag är en förändringsledare, som tror på att jobba värdebaserat för folkrörelsers utveckling. Kommunikations- och verksamhetschef inom ideell sektor med 20 års erfarenhet från fackförbunden Sif, Unionen och ST inom TCO samt Naturskyddsföreningen och Scouterna. Nu på Olof Palmes Internationella Center med fokus på fred och demokrati.

Profile image for Anna Sundström

Anna Sundström Panelist

Olof Palmes Internationella Center

Anna Sundström är generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center sedan 2017. Dessförinnan arbetade hon på Utrikesdepartementets ministerkansli. Tidigare har hon arbetat som internationell sekreterare för S-kvinnor, som internationell sekreterare och politiskt sakkunnig på Riksdagen och som verksamhetschef på Palmecentret.

Profile image for Mats Wingborg

Mats Wingborg Panelist

Olof Palmes Internationella Center

Författare till rapporten Frihet i fara