Profilbild för Anna Sundström

Anna Sundström Paneldeltagare

Olof Palmes Internationella Center

Paneldeltagare för

Frihet i fara

Måndag 6 december 2021 13:00 - 13:30 Globala scenen

Personlig presentation
Anna Sundström är generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center sedan 2017. Dessförinnan arbetade hon på Utrikesdepartementets ministerkansli. Tidigare har hon arbetat som internationell sekreterare för S-kvinnor, som internationell sekreterare och politiskt sakkunnig på Riksdagen och som verksamhetschef på Palmecentret.