Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Power to the People - The Method of Community Organising

Power to the People - The Method of Community Organising

Tisdag 7 december 2021 16:00 - 16:30 Lilla scenen

Föreläsare: Anna Sanne Göransson, Henrik Frykberg

Power to the people - verktyg för att demokratisera ditt lokalsamhälle

För att få bort ungdomar som hängde i Hjällbo centrum satte det kommunala bostadsbolaget upp ljudskrämmor med högfrekvent pipljud som bara unga kan höra. Hjällbobor reagerade förstås på detta tilltag och gick till tidningarna vilket ledde till att ljudskrämmorna togs bort. Detta är ett enkelt exempel på hur folk tar plats och använder sin makt i lokalsamhället för att påverka sina livsvillkor. 

Makt över det egna livet och delaktighet i samhället är fundamentala livsvillkor för varje människa”, skriver Göteborgs stad i sitt “Program för en jämlik stad 2018-2026”. Men hur mycket är vi egentligen tränade i att ta den makten, när det inte är upp till en myndighet utan upp till oss?

Metodiken Community Organising är ett sätt att strukturera denna typ av “djupa” demokrati, där boende använder sin åsikts-, yttrande- och organisationsfrihet för att bygga makt att påverka för förbättrade livsvillkor. Metodiken ger de som bor i ett lokalsamhälle verktyg för att definiera sina utmaningar och kartlägga var olika sorters makt att förändra ligger.   Nödvändiga allianser byggs med en mångfald organisationer och intressenter, för påverkansarbete med och mot beslutsfattare i privat och offentlig sektor. Exempel på viktiga beståndsdelar är historieberättande, delat ledarskap, strategi för uppnåeliga vinster och att ta itu med orsakerna till problem samtidigt som man hanterar de omedelbara symtomen.

Metodiken har en drygt hundraårig historia. I USA och Storbritannien har den använts för att förändra lokalsamhällens och landets politik kring hemlöshet, trångboddhet, papperslösa, våld mot kvinnor, löner, arbetslöshet och klimat. 

I ett interaktivt seminarium presenterar vi ramverk och principer för metodiken och diskuterar tillsammans vad den kan göra för nytta i Sverige idag. Göteborgs stift har en pågående  förstudie med lokala organisatörer i Hjällbo och Digidem Lab har en yrkesförberedande kurs för gräsrots och folkrörelseorganisationer på gång för att sprida metodiken i Sverige. Om tid finns visar vi gärna exempel på en alliansanalys för att få ett smakprov på metodiken. 

I seminariet medverkar:

- Aktivist och organisatör från Hjällbo
- Anna Sanne Göransson, Digidem Lab -organisatör, facilitator och konsult inom deltagandeprocesser som skapat utbildningar till colombianska kommuner för SKR, användartester för deltagandeplattformar till New York och metodutveckling för organisering i Hyresgästföreningen. Kärleken till community organising kommer från 6 år i Bergsjön med hundratals lärare.
- Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för interreligiös dialog och integration, Göteborgs stift, har mångårig erfarenhet av interreligiös organisering och arbete med ickevåldsliga påverkansmetoder i teori och praktik, lokalt, nationellt och internationellt.

Arrangör: Göteborgs stift, Svenska kyrkan

Digidem Lab

Arrangör(er)

Göteborgs Stift

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Näringsliv

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Shrinking space, Metod

Föreläsare

Anna Sanne Göransson Föreläsare

Digidem lab

Henrik Frykberg Föreläsare

Göteborgs stift, Svenska kyrkan

stiftsadjunkt för interreligiös dialog och integration, Göteborgs stift