Henrik Frykberg Föreläsare

Göteborgs stift, Svenska kyrkan

Föreläsare för

Power to the People - The Method of Community Organising

Tisdag 16:00 - 16:30 Lilla scenen

stiftsadjunkt för interreligiös dialog och integration, Göteborgs stift