Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin Har passerat

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 G3

Moderator: Johanna Westeson
Paneldeltagare: Hanin Shakrah, Miran Kakaee

Trots vackra ord i grundlagen och konventionerna är inte alla lika inför lagen och har inte samma demokratiska möjligheter i Sverige. De som lever i socioekonomiskt utsatta situationer och i områden där samhällsservice monterats ned har betydligt svårare än personer i privilegierad ställning att göra sina röster hörda. De har svårare att få rätt inför myndigheter och i domstol. Ofta har underläget en botten i etnisk, social eller religiös diskriminering. Och den som är van vid att inte bli lyssnad på och tagen på allvar av samhället tappar så småningom förtroendet för de demokratiska institutionerna och för domstolarna. Hur kan detta ändras? Hur ska alla, oavsett hudfärg, socioekonomisk status, kontakter, språkkunskaper och utbildning, kunna känna tillit till att samhällets institutioner finns där för dem och att deras rättigheter är mer än tomma ord?


Välkommen till ett samtal om hur civilsamhället kan bidra till att människor i utsatta situationer blir bättre rustade för att utkräva sina demokratiska och medborgerliga rättigheter. Vi kommer särskilt att prata om hur juridiken kan bli en frigörande kraft för social rättvisa, bara vi förstår att använda den rätt. 

Arrangör(er)

Amnesty International, Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Diskriminering, Metod

Föreläsare

Johanna Westeson Moderator

Jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor Amnesty Sverige

Hanin Shakrah Paneldeltagare

Amnesty Sverige

Miran Kakaee Paneldeltagare

Fridh Advokatbyrå

Grundare av Akademin för rörelsejurister