Miran Kakaee Paneldeltagare

Fridh Advokatbyrå

Paneldeltagare för

Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin

Tisdag 7 december 2021 13:00 - 14:00 G3

Grundare av Akademin för rörelsejurister