Header image for Vitalis 2021
Profile image for Den digitala konsultationen - Panel 3

Den digitala konsultationen - Panel 3 Passed

Wednesday May 19, 2021 09:55 - 10:35 2. Live

Moderator: Karin Evenholt
Panelists: Madeleine Liljegren, Magnus Isacson, Nasim Farrokhnia, Niki Shams

Track: Digitala Vårdmöten

Panel 3 ämnar reflektera kring, summera och ta vidare det som hittills hörts, setts och sagts.

Diskussionerna kommer att beröra: 

Vilka åtgärder behöver vidtas här näst? Hur tar vi hem detta till vår verksamhet? Vad kan var och en av oss göra imorgon? Inte bara chefer utan också enskilda läkare? Behöver vi särskilda utbildningsinsatser och isf på vilken nivå?

Language

Svenska

Topic

Other, eHealth

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)

Lecturers

Profile image for Karin Evenholt

Karin Evenholt Moderator

Verksamhetsutvecklare
Bouvet Sverige AB

Sjuksköterska med master i kvalitetsförbättring och ledarskap. Har starkt intresse i hur vi bättre kan samverka med dem som vi är till för. Jag är även intresserad av hur digitalisering kan stärka patienterna i sin egenvård och för att öka tillgängligheten.

Profile image for Madeleine Liljegren

Madeleine Liljegren Panelist

ST-läkare, med dr
Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF

Ordförande, SYLF
Ledamot, Sveriges läkarförbund
Ordförande, Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsråd
ST-läkare i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Stockholm

Profile image for Magnus Isacson

Magnus Isacson Panelist

Ordförande
Svensk förening för allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin på Ekerö vårdcentral som engagerar mig för en välfungerande primärvård.

Nasim Farrokhnia Panelist

eHälsoläkarföreningen

Jag är läkare och forskare knuten till KI SÖS, ordförande i eHälsoläkarföreningen och medgrundare till www.digitalcareresearch.se Till vardags arbetar jag som Sverigechef på eHälsobolaget Mindler med fokus på psykisk hälsa.

Profile image for Niki Shams

Niki Shams Panelist

Ordförande, Sveriges Läkarförbund Student
Sveriges Läkarförbund Student

Ordförande för Sveriges Läkarförbund Student, ledamot i Läkarförbundets styrelse. Brinner för att läkarstudenter ska få påverka sin utbildning och arbetsmarknad.