Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Den digitala konsultationen - Panel 3

Den digitala konsultationen - Panel 3 Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 09:55 - 10:35 2. Live

Moderator: Karin Evenholt
Paneldeltagare: Madeleine Liljegren, Magnus Isacson, Nasim Farrokhnia, Niki Shams

Spår: Digitala Vårdmöten

Panel 3 ämnar reflektera kring, summera och ta vidare det som hittills hörts, setts och sagts.

Diskussionerna kommer att beröra: 

Vilka åtgärder behöver vidtas här näst? Hur tar vi hem detta till vår verksamhet? Vad kan var och en av oss göra imorgon? Inte bara chefer utan också enskilda läkare? Behöver vi särskilda utbildningsinsatser och isf på vilken nivå?

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Karin Evenholt

Karin Evenholt Moderator

Verksamhetsutvecklare
Bouvet Sverige AB

Sjuksköterska med master i kvalitetsförbättring och ledarskap. Har starkt intresse i hur vi bättre kan samverka med dem som vi är till för. Jag är även intresserad av hur digitalisering kan stärka patienterna i sin egenvård och för att öka tillgängligheten.

Profilbild för Madeleine Liljegren

Madeleine Liljegren Paneldeltagare

ST-läkare, med dr
Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF

Ordförande, SYLF
Ledamot, Sveriges läkarförbund
Ordförande, Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsråd
ST-läkare i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Stockholm

Profilbild för Magnus Isacson

Magnus Isacson Paneldeltagare

Ordförande
Svensk förening för allmänmedicin

Specialist i allmänmedicin på Ekerö vårdcentral som engagerar mig för en välfungerande primärvård.

Nasim Farrokhnia Paneldeltagare

eHälsoläkarföreningen

Jag är läkare och forskare knuten till KI SÖS, ordförande i eHälsoläkarföreningen och medgrundare till www.digitalcareresearch.se Till vardags arbetar jag som Sverigechef på eHälsobolaget Mindler med fokus på psykisk hälsa.

Profilbild för Niki Shams

Niki Shams Paneldeltagare

Ordförande, Sveriges Läkarförbund Student
Sveriges Läkarförbund Student

Ordförande för Sveriges Läkarförbund Student, ledamot i Läkarförbundets styrelse. Brinner för att läkarstudenter ska få påverka sin utbildning och arbetsmarknad.