Header image for Vitalis 2021
Profile image for Den digitala konsultationen - Panel 2

Den digitala konsultationen - Panel 2 Passed

Wednesday May 19, 2021 09:15 - 09:55 2. Live

Moderator: Karin Evenholt
Panelists: Andreas Hager, Hanna Svensson, Marie Morell

Track: Digitala Vårdmöten

Panel 2 tar vid efter att sett inspelade exempel, av läkare och patienter, ur vårdens och egenvårdens vardag och visioner. Diskussionen har till syfte att svara på frågorna: 

Era reflektioner? Hur möjliggör vi detta? Finns det några hinder? Hur kan vi sprida brett och hur ser ansvarsfrågorna ut? Vem gör vad?  

Language

Svenska

Topic

Other, eHealth

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Politicians, Healthcare professionals, Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)

Lecturers

Profile image for Karin Evenholt

Karin Evenholt Moderator

Verksamhetsutvecklare
Bouvet Sverige AB

Sjuksköterska med master i kvalitetsförbättring och ledarskap. Har starkt intresse i hur vi bättre kan samverka med dem som vi är till för. Jag är även intresserad av hur digitalisering kan stärka patienterna i sin egenvård och för att öka tillgängligheten.

Profile image for Andreas Hager

Andreas Hager Panelist

Upstream Dream

Andreas är grundare av Upstream Dream, en leverantör av personliga informationssystem. Han är också rådgivare inom patientsamverkan, patientdatajuridik och förbättringskunskap.

Hanna Svensson Panelist

Spetspatient

..

Profile image for Marie Morell

Marie Morell Panelist

Ordförande sjukvårdsdelegationen SKR/Oppositionsråd M
SKR/Region Östergötland

Oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland och ordförande i sjukvårdsdelegationen i SKR. Är även ledamot i regerings samverkansgrupp för Life Science och styrgruppen för Vision E-hälsa 2025. Ledamot i styrelsen för East Sweden MedTech.