Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring

Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring Har passerat

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00 H2

Paneldeltagare: Blerta Hoti, Fatema Vanat, Malla Ljungman, Maneli Toosi, Sumeja Berisha

Ungas civilsamhällesengagemang beskrivs ofta som en demokratiskola. Men att delta i verksamhet är en sak och att ha inflytande i verksamheten är en annan. I detta panelsamtal med unga aktivister,  engagerade inom civilsamhället och ansvariga politiker kommer KFUM Sverige att diskutera vägarna till ungas inflytande inom civilsamhällesorganisationer och i samhället i stort. Vi frågar oss hur vi kan skapa förutsättningar för att unga ska vara med, påverka och ta beslut inom föreningslivet och utforskar vilken koppling detta har till ungas delaktighet i demokratiska och politiska processer i samhället i stort. Vilken roll har unga som initiativtagare till civilsamhällesverksamhet och hur det går att säkerställa att en mångfald av unga har inflytande?

Medverkar i panelen gör:

  • Fatema Vanat, Streetgäris
  • Blerta Hoti, kommunalråd (S) med ansvar för demokratifrågor, Göteborgs stad
  • Malla Ljungman, Extinction Rebellion Youth
  • Maneli Toosi, KFUM Fryshuset Fritid Väst
  • Sumeja Berisha, Göteborgs Ungdomsfullmäktige

KFUM Sverige leder och modererar samtalet.

Arrangör(er)

KFUM Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Barn och unga

Föreläsare

Profilbild för Blerta Hoti

Blerta Hoti Paneldeltagare

Göteborgs Stad

Kommunalråd (S), Göteborgs stad

Profilbild för Fatema Vanat

Fatema Vanat Paneldeltagare

Stockholms Stadsmission

Streetgäris

Malla Ljungman Paneldeltagare

Extinction Rebellion Youth

Maneli Toosi Paneldeltagare

Ordförande KFUM Fryshuset Fritid Väst

Sumeja Berisha Paneldeltagare

Ungdomsfullmäktige

Göteborgs Ungdomsfullmäktige