Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring

Måndag 6 december 2021 11:00 - 12:00

Paneldeltagare: Alexander Edqvist, Blerta Hoti, Fatema Vanat , Malla Ljungman

Ungas civilsamhällesengagemang beskrivs ofta som en demokratiskola. Men att delta i verksamhet är en sak och att ha inflytande i verksamheten är en annan. I detta panelsamtal med unga aktivister,  engagerade inom civilsamhället och ansvariga politiker kommer KFUM Sverige att diskutera vägarna till ungas inflytande inom civilsamhällesorganisationer och i samhället i stort. Vi frågar oss hur vi kan skapa förutsättningar för att unga ska vara med, påverka och ta beslut inom föreningslivet och utforskar vilken koppling detta har till ungas delaktighet i demokratiska och politiska processer i samhället i stort. Vilken roll har unga som initiativtagare till civilsamhällesverksamhet och hur det går att säkerställa att en mångfald av unga har inflytande?

Medverkar i panelen gör:

  • Fatema Vanat, Streetgäris
  • Blerta Hoti, kommunalråd (S) med ansvar för demokratifrågor, Göteborgs stad
  • Malla Ljungman, Extinction Rebellion Youth
  • Alexander Edqvist, KFUM Göteborg
  • Fler deltagare tillkommer...

KFUM Sverige leder och modererar samtalet.

Arrangör(er)

KFUM Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever, Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle

Språk

Svenska

Föreläsare

Alexander Edqvist Paneldeltagare

KFUM Göteborg

Blerta Hoti Paneldeltagare

Kommunalråd (S), Göteborgs stad

Fatema Vanat Paneldeltagare

Streetgäris

Malla Ljungman Paneldeltagare

Extinction Rebellion Youth