Sumeja Berisha Paneldeltagare

Ungdomsfullmäktige

Paneldeltagare för

Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring

Måndag 11:00 - 12:00 H2

Göteborgs Ungdomsfullmäktige