Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Invigning + keynotes

Invigning + keynotes Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 09:00 - 10:30 1. Live

Key-note speakers: Maja Fjaestad, Mikael Hoffmann
Moderator: Karin Båtelson

Invigning + keynote Maja FjaestadPrisutdelningar + keynote Mikael Hoffmann

Språk

Svenska

Ämne

Annat, eHälsa

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Föreläsare

Profilbild för Maja Fjaestad

Maja Fjaestad Key-note speaker

Socialdepartementet

Maja Fjaestad är statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren. Hon är också docent från KTH och civilingenjör i teknisk fysik.

Ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård
• Folkhälsa
• Äldrefrågor
• E-hälsa
• Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård

Profilbild för Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann Key-note speaker

NEPI

Chef för stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, medlem av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.
Tidigare bl a överläkare, läkemedelschef och objektsägare för Patientjournalen Region Östergötland.

Profilbild för Karin Båtelson

Karin Båtelson Moderator

Ordförande
Sjukhusläkarna

Ordförande Sjukhusläkarna, 1:e v ordf Läkarförbundet.