Header image for Vitalis 2021
Profile image for Invigning + keynotes

Invigning + keynotes Passed

Tuesday May 18, 2021 09:00 - 10:30 1. Live

Key-note speakers: Maja Fjaestad, Mikael Hoffmann
Moderator: Karin Båtelson

Invigning + keynote Maja FjaestadPrisutdelningar + keynote Mikael Hoffmann

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Maja Fjaestad

Maja Fjaestad Key-note speaker

Socialdepartementet

Maja Fjaestad är statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren. Hon är också docent från KTH och civilingenjör i teknisk fysik.

Ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård
• Folkhälsa
• Äldrefrågor
• E-hälsa
• Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård

Profile image for Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann Key-note speaker

NEPI

Chef för stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, medlem av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.
Tidigare bl a överläkare, läkemedelschef och objektsägare för Patientjournalen Region Östergötland.

Profile image for Karin Båtelson

Karin Båtelson Moderator

Ordförande
Sjukhusläkarna

Ordförande Sjukhusläkarna, 1:e v ordf Läkarförbundet.