Header image for Vitalis 2021
Profile image for openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra.

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra. Passed

Thursday May 20, 2021 09:50 - 10:10 3. Live

Lecturers: Daniel Karlsson, Mikael Nyström

Track: OpenEHR

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT är tre standarder som kompletterar varandra och kan användas tillsammans. openEHR används främst för att strukturera hur information fångas och lagras internt i patientjournalsystem, men kan även användas för att överföra information mellan openEHR-baserade patientjournalsystem. HL7 FHIR används för att överföra information mellan olika typer av patientjournalsystem. Snomed CT används för att definiera den lagrade informationens betydelse och göra den mer sök- och sammanställningsbar.

Även om standarderna har sina distinkta områden för att skapa bra patientjournalsystem så finns det även områden där de överlappar och där kan överlappningarna hanteras med beslut om vilka designmönster som ska användas. Alternativet att utesluta någon av standarderna och i stället använda de andra två i så stor utsträckning som möjligt är dock sämre, eftersom två av standarderna inte täcker lika stort område som de tre gör tillsammans.

I den här presentationen ger vi en introduktion till standardernas skillnader och hur de används bra tillsammans.


Language

Svenska

Topic

Cutting-edge health and medical technology

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Management/decision makers, Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR, Technicians/IT/Developers, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals

Keyword

Benefits/effects, Documentation,, Apps, Usability

Lecturers

Profile image for Daniel Karlsson

Daniel Karlsson Lecturer

Hälsoinformatiker
Socialstyrelsen

Hälsoinformatiker, Socialstyrelsen

Profile image for Mikael Nyström

Mikael Nyström LecturerExhibitor

Senior informatiker på Cambio Healthcare Systems AB
Svensk Förening för medicinsk informatik

Senior informatiker, Cambio Healthcare Systems AB