Profilbild för Mikael Nyström

Mikael Nyström FöreläsareUtställare

Senior informatiker på Cambio Healthcare Systems AB
Svensk Förening för medicinsk informatik

Föreläsare för

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra.

Torsdag 09:50 - 10:10 3. Live

Senior informatiker, Cambio Healthcare Systems AB

Paneldeltagare för

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Torsdag 11:00 - 11:50 3. Live