Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

Föreläsare: Anders Thurin, Erik Sundvall, Göran Karlström

Spår: OpenEHR

Nationella kvalitetsregister samlar värdefull information från vården, men rapportering kräver ofta extra arbetsinsatser, register är dåligt samordnade sinsemellan och komplexiteten ökar ju fler register man ska relatera till.

Vi beskriver hur indata till register kan beskrivas enligt standardiserade modeller utan att tappa koppling till terminologistandarder. Detta ger en möjlighet att behålla källdata lokalt i ursprunglig kontext, men lagrat i en standardiserad form där export enkelt kan göras via sökfrågor (i frågespråket AQL), och vid ändrade behov av aggregerad data kan frågan formuleras om. Detta möjliggör en helt ny syn på datahantering för forskning och uppföljning.

Vi beskriver något om hur dessa principer tillämpas i HiGHmed - ett samarbetskonsortium aktivt  i Tyskland, något om svenska intensivvårdsregistret och ett planerat register för klinisk fysiologi.


Språk

Svenska

Ämne

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Föreläsare

Anders Thurin Föreläsare

Öl
VGR

Läkare (klinisk fysiolog), erfaren inom standardisering, FoU inom terminologiområdet och nu vetenskaplig sekreterare i SFMI.

Profilbild för Erik Sundvall

Erik Sundvall Föreläsare

Informationsarkitekt & hälsoinformatikforskare
Region Östergötland & Linköpings Universitet

Informationsarkitekt i Region Östergötland & hälsoinformatikforskare vid Linköpings Universitet (Inst. f. Medicinsk Teknik.) Aktiv i standardiseringsarbete relaterat till t.ex. openEHR, SIS/ISO och Snomed CT. Civilingenjör (IT) och Tekn. Dr. i medicinsk informatik. Vetenskapliga publikationer: https://scholar.google.com/citations?user=riUPE7QAAAAJ&hl=en

Profilbild för Göran Karlström

Göran Karlström Föreläsare

Medicinskt ledningsansvarig Region Värmland
Region Värmland

Medicinskt ledningsansvarig för Sjukvården i Region Värmland och Objektägare för regionens vårdinformationssystem. Styrelsemedlem i Svenska Intensivvårdsregistret och Svensk Förening för Medicinsk Informatik.