Header image for Vitalis 2021
Profile image for OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg Passed

Thursday May 20, 2021 10:30 - 11:00 3. Live

Lecturers: Anders Thurin, Erik Sundvall, Patrik Georgii-Hemming

Track: OpenEHR

Nationella kvalitetsregister samlar värdefull information från vården, men rapportering kräver ofta extra arbetsinsatser, register är dåligt samordnade sinsemellan och komplexiteten ökar ju fler register man ska relatera till.

Vi beskriver hur indata till register kan beskrivas enligt standardiserade modeller utan att tappa koppling till terminologistandarder. Detta ger en möjlighet att behålla källdata lokalt i ursprunglig kontext, men lagrat i en standardiserad form där export enkelt kan göras via sökfrågor (i frågespråket AQL), och vid ändrade behov av aggregerad data kan frågan formuleras om. Detta möjliggör en helt ny syn på datahantering för forskning och uppföljning.

Vi beskriver något om hur dessa principer tillämpas i HiGHmed - ett samarbetskonsortium aktivt  i Tyskland, något om svenska intensivvårdsregistret och ett planerat register för klinisk fysiologi.


Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet

Lecturers

Anders Thurin LecturerExhibitor

Öl
Svensk Förening för medicinsk informatik

Läkare (klinisk fysiolog), erfaren inom standardisering, FoU inom terminologiområdet och nu vetenskaplig sekreterare i SFMI.

Profile image for Erik Sundvall

Erik Sundvall Lecturer

Informationsarkitekt & hälsoinformatikforskare
Region Östergötland & Linköpings Universitet

Informationsarkitekt i Region Östergötland & hälsoinformatikforskare vid Linköpings Universitet (Inst. f. Medicinsk Teknik.)

Aktiv i standardiseringsarbete relaterat till t.ex. openEHR, SIS/ISO och Snomed CT.

Civilingenjör (IT) och Tekn. Dr. i medicinsk informatik. Vetenskapliga publikationer: https://scholar.google.com/citations?user=riUPE7QAAAAJ&hl=en

Profile image for Patrik Georgii-Hemming

Patrik Georgii-Hemming Lecturer

CMIO
Karolinska Universitetsjukhuset

Patrik är Chief medical information officer (CMIO) för Karolinska Universitetssjukhuset . Han är även ordförande för Informatikrådet för hela Region Stockholm.