Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Use of the National Patient Accessible Electronic Health Record in Finland

Use of the National Patient Accessible Electronic Health Record in Finland Har passerat

Tisdag 18 maj 2021 13:40 - 14:00 4. Live (English)

Föreläsare: Vesa Jormanainen

Spår: Journalen 2021 - Viktig så in i Norden

KANTA – Hörnstenen vid digitaliseringen av social- och hälsovården i Finland

https://www.kanta.fi/sv/vad-ar-kanta-tjansterna


Språk

English

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Föreläsare

Profilbild för Vesa Jormanainen

Vesa Jormanainen Föreläsare

Chief Specialist
Finnish Institute for Health and Welfare

MD, MSc, Specialist in public health medicine. Current position is Chief Specialist at Performance Assessment of the Health and Social Service System, at the Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Finland. Previously he worked as the director of operational management to make real large-scale implementation and adoption of the national Kanta services for healthcare, pharmacies and social welfare actors in Finland in 2010–2017. He also has experience in concept building and directing medical technology assessment at the Finnish Medicines Agency in 2009–2010. He has international working experience from major pharmaceutical companies in health economics, outcomes research and pricing as a team manager. Previously he was in the Board of Directors at the European Health Telematics Association (EHTEL, Brussels, Belgium). Currently he is the Chairman of the Finnish Association of Public Health Medicine.