Huvudbild för Vitalis 2021

Use of the National Patient Accessible Electronic Health Record in Finland

Tisdag 18 maj 2021 13:40 - 14:00

Föreläsare: Vesa Jormanainen

Spår: Journalen 2021 - Viktig så in i Norden

KANTA – Hörnstenen vid digitaliseringen av social- och hälsovården i Finland

https://www.kanta.fi/sv/vad-ar-kanta-tjansterna

Språk

English

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet

Föreläsare

Vesa Jormanainen Föreläsare

Chief Specialist
Finnish Institute for Health and Welfare (THL)