Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad?

Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad? Har passerat

Måndag 19 april 2021 16:00 - 17:00 1 - Live från UKK

Utställare: DELMOS

Talare: Märta Stenevi
Moderator: Lisa Pelling
Paneldeltagare: Anders Kessling, Anders Sjelvgren, Marie Linder, Martin Grander

Rätten till bostad innebär mer än enbart tak över huvudet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet, fastställd i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Men bostad som en rättighet nämns idag alltför sällan när byggande och bostadspolitik diskuteras. Ofta byggs och renoveras fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad eller har en otrygg ställning på bostadsmarknaden.  Hur kan dagens bostadspolitik reformeras så att allas grundläggande rättigheter i högre grad respekteras? Vem är ansvarig? Är  social bostadspolitik vägen dit? För närvarande arbetar bostadsminister Märta Stenevi fram en ny politik inom området och regeringen har tillsatt en kommission på ämnet. Vad innehåller den och vilka politiska åtgärder behövs för att alla ska kunna ta del av en bra bostad?

Arrangör(er)

Delmos och Mänskliga Rättighetsdagarna

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Profilbild för Märta Stenevi

Märta Stenevi Talare

Jämställdhets- och bostadsminister

Profilbild för Lisa Pelling

Lisa Pelling Moderator

Arena Idé

Utredningschef vid Arena Idé samt ledarskribent på Dagens Arena

Profilbild för Anders Kessling

Anders Kessling Paneldeltagare

Delegationen mot segregation

Direktör för Delegationen mot segregation

Anders Sjelvgren Paneldeltagare

Boverket

Generaldirektör på Boverket

Marie Linder Paneldeltagare

Hyresgästföreningen

Förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Profilbild för Martin Grander

Martin Grander Paneldeltagare

Malmö universitet

Doktor i urbana studier och arbetar som forskare på Institutionen för urbana studier, Malmö universitet