Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad?

Måndag 19 april 2021 16:00 - 17:00 Live från UKK

Utställare: DELMOS

Talare: Per Bolund
Moderator: Lisa Pelling
Paneldeltagare: Anders Kessling, Anders Sjelvgren, Martin Grander

Rätten till bostad innebär mer än enbart tak över huvudet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet, fastställd i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Men bostad som en rättighet nämns idag alltför sällan när byggande och bostadspolitik diskuteras. Ofta byggs och renoveras fastigheter för andra grupper än de som saknar bostad eller har en otrygg ställning på bostadsmarknaden.  Hur kan dagens bostadspolitik reformeras så att allas grundläggande rättigheter i högre grad respekteras? Vem är ansvarig? Är  social bostadspolitik vägen dit? För närvarande arbetar bostadsminister Per Bolund fram en ny politik inom området och regeringen har tillsatt en kommission på ämnet. Vad innehåller den och vilka politiska åtgärder behövs för att alla ska kunna ta del av en bra bostad?

Arrangör(er)

Delmos och Mänskliga Rättighetsdagarna

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Per Bolund Talare

Finansmarknads- och bostadsminister

Lisa Pelling Moderator

utredningschef vid Arena Idé samt ledarskribent på Dagens Aren

Anders Kessling Paneldeltagare

Direktör för Delegationen mot segregation

Anders Sjelvgren Paneldeltagare

Generaldirektör på Boverket

Martin Grander Paneldeltagare

Doktor i urbana studier och arbetar som forskare på Institutionen för urbana studier, Malmö universitet