Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige

DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 10:30 - 11:30 2. Live

Föreläsare: Anders Ekholm, Ebba Carbonnier, Per Sikora
Moderator: Ebba Carbonnier
Paneldeltagare: Ann-Marie Wennberg, Carolina Wallenius, Johan Brun, Karin Båtelson, Maja Fjaestad

Hur ska Sverige förbereda sig på att DNA-testning och cell- och genterapi kommer att vara del av rutinsjukvården eller till och med del av rutinhälsan? 

https://www.thetimes.co.uk/article/dna-testing-at-birth-will-be-available-for-everyone-wbmn0zjwz

Vad kommer detta att innebära för hälsa, precisionshälsa och precisionsmedicin ur ett Frisk-Risk-Sjuk – perspektiv samt ur ett datahanteringsperspektiv?

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Orientering

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Innovativ/forskning, Etik

Seminarietyp

Livesändning

Föreläsare

Anders Ekholm Föreläsare

Anders Ekholm är senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier och har en bred erfarenhet från Regeringskansliet där han arbetat med kvantitativ nationalekonomi. Anders har bland annat varit analyschef på Socialdepartementet men även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Han har arbetat med utveckling av och analyser med mikrosimuleringsmodeller, bland annat med demografi, hälsa, arbetsmarknad, utbildning, skatter och transfereringar. Anders har även arbetat som IT-projektledare för att utveckla det system som staten budgeterar, distribuerar och följer upp statsbudgeten i. Anders sitter i olika styrelser för vård och omsorg, AI-start-ups, samt är ordförande i Storstockholms diabetesförening. Han är även en ofta anlitad rådgivare och talare för inspiration och nya lösningar inom olika samhällssektorer. Anders har även publicerat en rad rapporter, kapitel och artiklar om digitalisering och styrning av offentliga verksamheter.

Profilbild för Ebba Carbonnier

Ebba Carbonnier Föreläsare

Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
Swelife

Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga - prediktion och prevention.

Profilbild för Per Sikora

Per Sikora Föreläsare

Chair of Informatics and Infrastructure
Genomic Medicine Sweden

Head of Bioinformatics at Sahlgrenska University Hospital. Head of Facility for the translational research facility Clinical Genomics Gothenburg at SciLife labs and Chair of Informatics and Infrastructure for the national precision medicine project Genomic Medicine Sweden.

Profilbild för Ebba Carbonnier

Ebba Carbonnier Moderator

Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
Swelife

Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga - prediktion och prevention.

Profilbild för Ann-Marie Wennberg

Ann-Marie Wennberg Paneldeltagare

Sjukhusdirektör, professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann-Marie Wennberg är sedan 2016 sjukhusdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Efter avlagd läkarexamen påbörjades yrkeskarriären vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1988 där Ann-Marie blev specialist inom dermatologi och venereologi 1994, ett område där hon blev professor 2010. Ann-Marie drivs av en stor passion för utveckling av dagens och morgondagens hälso-/sjukvård. Parallellt med uppdraget som sjukhusdirektör är Ann-Marie Wennberg sedan 2019 ledamot i regeringens Nationella Innovationsråd samt från 2020 ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.

Profilbild för Carolina Wallenius

Carolina Wallenius PaneldeltagareUtställare

Cerner Sverige AB

Carolina Wallenius, VD för Cerner Norden, har lång erfarenhet som ledare inom stora organisationer, såväl svenska som globala. Hon har tidigare drivit betydande utvecklings- och förbättringsstrategier inom hälso- och sjukvården. Hon har dessutom infört värdedrivna och patientcentrerade arbetssätt inom primärvården. Carolina förespråkar öppna ekosystem för snabbare implementation av innovation inom hälso- och sjukvården.

Johan Brun Paneldeltagare

Medicinsk rådgivare
Läkemedelsindustriföreningen Lif

25 år som läkare och 20 år som medicinsk chef inom läkemedelsindustrin. Sedan 2 år medicinsk rådgivare på branchorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen Lif.

Profilbild för Karin Båtelson

Karin Båtelson Paneldeltagare

Ordförande
Sjukhusläkarna

Förste vice ordförande i Läkarförbundet
Ordförande Sjukhusläkarna
Överläkare, Klinisk Neurofysiologi SU

Profilbild för Maja Fjaestad

Maja Fjaestad Paneldeltagare

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Socialdepartementet

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Ansvarsområde
• Socialtjänstpolitik
• Funktionshinderspolitik
• Hälso- och sjukvård
• Folkhälsa
• Äldrefrågor
• E-hälsa
• Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård