Profilbild för Ebba Carbonnier

Ebba Carbonnier Föreläsare

Portföljansvarig Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa
Swelife

Föreläsare för

AI och kvantdatorer för prediktion och prevention

Onsdag 08:30 - 09:00 Utblick - Policy

Utökar denna senare.
Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga

Vitalis TV-studio

Onsdag 10:00 - 10:30 1. Live

Moderator för

Personlig presentation
Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga - prediktion och prevention.