Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Hat och hot - en del av vår demokrati?

Hat och hot - en del av vår demokrati? Har passerat

Tisdag 20 april 2021 10:00 - 10:30 Lilla scenen

Talare: Anton Alsander, Hannah Kroksson

Fri demokratisk organisering är en av hörnstenarna i svensk demokrati. Nu ser vi att den är hotad i grunden: 46 procent av Sveriges barn- och ungdomsorganisationer utsätts för hat och hot. LSU - Sveriges ungdomsorganisationer presenterade i maj 2020 en kartläggning som visar att hat och hot mot ungdomsorganisationer ökar. Rapporten visar att 46 procent av organisationerna utsätts. Hat och hot är många gånger ett osynligt demokratiproblem där utsatta grupper tystas, och de som hatar är ofta vuxna. 

Under seminariet samtalar Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU och teamledare inom Nysta, med Anton Alsander, sakkunnig på Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Arrangör(er)

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Anton Alsander Talare

Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Hannah Kroksson Talare

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer