Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen?

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen? Har passerat

Onsdag 26 augusti 2020 11:30 - 12:00 Framtidens primärvård

Föreläsare: Edgardo Varas, Irene Svenningsson, Sarah Samuelson

Hälso- och sjukvården är en viktig del i välfärden med många utmaningar framöver beroende på demografiska förändringar där färre i arbetsför ålder skall försörja en åldrande befolkning samt att livsstilsrelaterade sjukdomar beräknas öka. Det kommer också att råda brist på vårdpersonal Det kräver att resurserna används effektivt, men också att vara nytänkande i arbetssätt och utveckla nya produkter. Primärvården är ingången i vårdsystemet och utöver stora krav på tillgänglighet kommer även här nya arbetssätt och nya produkter behöva utvecklas. Strategisk innovation har haft svårt att få fäste i dagens primärvård beroende på omställningar och fokus på produktivitet. Vårdpersonalen behöver få möjlighet till att använda kreativitet och kunskap till att skapa nya innovativa arbetssätt och medverka till att ta fram nya produkter. Genom att bygga en testbädd som utgår från primärvårdens behov kan nya produkter och tjänster tillföras personal och patienter/invånare. Användarperspektivet med trygghet och jämställd vård blir en drivkraft för utveckling av tjänster och digitalteknik där medborgaren är medskaparen. Det finns begränsad erfarenhet av att bygga och utveckla en testbädd som utgår från de behov som finns i primärvården. I testbädden får vårdpersonal och patienter möjlighet att samverka med företag för att ta fram och utveckla nya produkter och tjänster. Närhälsan Färgelanda har startat en testbädd i primärvård med mål om att skapa en attraktiv arbetsplats och där innovativa idéer tas till vara i samverkan med både interna aktörer och externa företag för att utveckla nya tjänster och produkter. Detta utvecklingsarbete görs i samverkan med Högskolan Väst och finansieras med Interregionala medel från EU. Genom samverkan med Högskolan Väst ges möjlighet det att beforska nya arbetssätt och produkter samtidigt som framtidens vårdpersonal (i form av studenter vid högskolan) får tillgång till en lärande miljö. Dessa erfarenheter kommer att spridas både regionalt och nationellt då det finns begränsad erfarenhet av att bygga upp en testbädd i primärvården. Utveckling av testbädd sker i flera steg där metoden är servicedesign. Det har initierats samarbete med regionens Innovationsplattform avseende IT, juridik och Framtidens vårdmiljö (FVM) för att utifrån de krav och möjligheter som finns skapa ett standardiserat arbetssätt i testbädden, där etiska frågor blir en viktig del i processen. Personalen involveras genom regelbundna möten i arbetsgruppen. Endast produkter och tjänster som personalen upplever som meningsfulla kommer att bli aktuella i testbädden. Samverkan har startats med företag som har behov av att ta del av vårdpersonalens kunskap och få möjlighet att pröva produkten i primärvårdsmiljö. Förväntat resultat Vårdpersonalen och patienternas kunskap tas till vara när nya produkter och tjänster utvecklas. Möjlighet för vårdpersonalen att utveckla egna idéer till produkter och tjänster, men också möjlighet för företag får tillgång till att testa produkter i primärvårdsmiljö med tillgång till vårdpersonalens kompetens. Det skapas en kreativ arbetsmiljö där personalen trivs och får positiva utmaningar.

Språk

Svenska

Ämne

Invånare/Patientbehov

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Edgardo Varas Föreläsare

Vårdcentralschef

Irene Svenningsson Föreläsare

Distriktssköterska. medicine dr, projektledare

Profilbild för Sarah Samuelson

Sarah Samuelson Föreläsare

Distriktssköterska, doktorand