Edgardo Varas Föreläsare

Föreläsare för

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen?

Onsdag 11:30 - 12:00 Framtidens primärvård

Vårdcentralschef

Personlig presentation
Vårdcentralschef