Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Hur använder en spetspatient Journalen?

Hur använder en spetspatient Journalen? Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:30 - 14:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Isabella Scandurra, Jonas Moll

En av Sveriges största eHälsotjänster har nu nära 4 miljoner användare. I stort sett alla Sveriges invånare har möjlighet att ta del av sin medicinska journal via nätet. I år är året då regionernas gemensamma målbild bör uppnås. Är all tillgänglig digital information om patienten på väg att kunna nås genom Journalen? Hur ser det ut i din region? Och vad tycker patienterna som använder Journalen?

Föredraget är en del i sessionen 'Korta klipp om Journalen - attityder och användning' om 1177-Journalen.

Årets fokus ligger på attityder och användning av Journalen. Tillsammans medverkar patienter, utvecklare av 1177 och forskare för att ge bra exempel på hur Journalen används idag och hur attityderna förändrats över åren.


Sessionen innehåller: 

1) Journalen 2020 

2) Hur använder en spetspatient Journalen? 

3) Vad klagar patienterna på? Vad berömmer de? 

4) Ungas användning av Journalen


Årets session levereras i digital form, där vi har spelat in våra föredrag, men vi visar även några korta filmer och deltar i chatten efter vår session, där vi välkomnar frågor och kommentarer.
Språk

Svenska

Ämne

Hälsotjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Föreläsare

Örebro Universitet

Isabella är en erfaren användbarhetsarkitekt och senior forskare som har disputerat i medicinsk informatik vid Uppsala Universitet. Hennes vetenskapliga angreppssätt avseende eHälsoutveckling bygger på över 20 år av användbarhets/nytto-forskning samt praktiknära projektledning i vårdorganisationer. Fokus ligger på design och användning av vårdinformation för olika aktörer, och utvärderingar av huruvida IT underlättar för att uppnå en effektivare vård.

Profilbild för Jonas Moll

Jonas Moll Föreläsare