Hero bild vitalis o 1024x443
100

Hur använder en spetspatient Journalen?

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 13:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Föreläsare: Hanife Rexhepi, Isabella Scandurra, Jonas Moll
Moderator: Rose-Mharie Åhlfeldt
Workshop facilitator: Christine Senter

En av Sveriges största eHälsotjänster har nu över 3,5 miljoner användare. I stort sett alla Sveriges invånare har möjlighet att ta del av sin medicinska journal via nätet. I år är året då regionernas gemensamma målbild bör uppnås. Är all tillgänglig digital information om patienten på väg att kunna nås genom Journalen? Hur ser det ut i din region? Likt tidigare år finns utrymme för publiken att delta. Vi välkomnar erfarenheter och insikter från åhörarna. Utöver det presenterar INERA och det nationella DOME-konsortiet* forskning kring effekter vid införande och användning av eHälsotjänsten Journalen. Föredraget är en del i sessionen 'Kommer "ketchup-effekten" nu?' om 1177-Journalen. Årets fokus ligger på hur attityder och användning av Journalen förändrats över åren. Tillsammans på scen medverkar - patienter - vårdpersonal - utvecklare av 1177 - forskare - för att ge bra exempel på hur Journalen används idag och hur attityderna förändrats över åren. Årets session levereras i rollspel, föredrag och paneler: 1) Hur använder en spetspatient Journalen? 2) Vad klagar patienterna på? Vad berömmer de? 3) Panel med vårdpersonal: Hur jobbar du med Journalen? 4) Panel med "Unga experter": Hur ser du på ungas användning av Journalen? * DOME – Deployment of Online Medical records and E-health services

Språk

Svenska

Ämne

Hälsotjänster

Föreläsningssyfte

Inspiration

Nivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten, Nytta/effekt

Föreläsare

Hanife Rexhepi Föreläsare

100

Isabella Scandurra Föreläsare

Örebro Universitet

Isabella är en erfaren användbarhetsarkitekt och senior forskare som har disputerat i medicinsk informatik vid Uppsala Universitet. Hennes vetenskapliga angreppssätt avseende eHälsoutveckling bygger på över 20 år av användbarhets/nytto-forskning samt praktiknära projektledning i vårdorganisationer. Fokus ligger på design och användning av vårdinformation för olika aktörer, och utvärderingar av huruvida IT underlättar för att uppnå en effektivare vård.

Jonas Moll Föreläsare

Christine Senter Workshop facilitator