Profilbild för Isabella Scandurra

Isabella Scandurra Föreläsare

Örebro Universitet

Föreläsare för

Hur använder en spetspatient Journalen?

Tisdag 13:30 - 14:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Isabella är en erfaren användbarhetsarkitekt och senior forskare som har disputerat i medicinsk informatik vid Uppsala Universitet. Hennes vetenskapliga angreppssätt avseende eHälsoutveckling bygger på över 20 år av användbarhets/nytto-forskning samt praktiknära projektledning i vårdorganisationer. Fokus ligger på design och användning av vårdinformation för olika aktörer, och utvärderingar av huruvida IT underlättar för att uppnå en effektivare vård.

Personlig presentation
Isabella är en erfaren användbarhetsarkitekt och senior forskare som har disputerat i medicinsk informatik vid Uppsala Universitet. Hennes vetenskapliga angreppssätt avseende eHälsoutveckling bygger på över 20 år av användbarhets/nytto-forskning samt praktiknära projektledning i vårdorganisationer. Fokus ligger på design och användning av vårdinformation för olika aktörer, och utvärderingar av huruvida IT underlättar för att uppnå en effektivare vård.