Trygghet och rättigheter - på ungas villkor!

Tisdag 20 april 2021 10:30 - 11:30

Trygghetsfrågan leder ofta till en problematisering av framförallt ungdomar i grupp. Både platsen vi bor på och hur vi bor kan bidra till vår känsla av trygghet. 

Vad är trygghet för ungdomar i svenska förorter? Vilka element bidrar till otrygghet? Hur kan ungdomar tillsammans med lokala myndigheter skapa trygga områden?

Vi vill arrangera ett möte mellan lokalpolis, tjänstemän och politiker som utfrågas av ungdomar från vår verksamhet i Rinkeby. Panelens huvudmål och syfte är att trygghetsfrågan inte ska ägas av den äldre målgruppen endast.

Arrangör(er)

Islamic Relief

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska