Banner

På flykt i sitt eget land

Torsdag 3 december 2020 13:30 - 14:30

Konflikt och inbördeskrig påverkar ofta människor inom landet olika (med hänsyn till geografiskt område, minoritetstillhörighet, makt och pengar, kön etc) och leder ofta till stora strömmar av internflyktingar. Inbördeskriget i Colombia har lett till tvångsförflyttning av människor i konfliktdrabbade områden och trots ett undertecknat fredsavtal är frågor om landrättigheter fortsatt en utmaning. I Kamerun har säkerhetsläget kraftigt förvärrats de senaste åren, med Boko Harams närvaro i norr och den allvarliga separatistkrisen i landets engelskspråkiga regioner. Konflikterna har lett till kraftiga interna flyktingströmmar. Diana Salcedo, IKFF Colombia, och Guy Feugap, IKFF Kamerun, diskuterar internflyktingar/ tvångsförflyttning med fokus på mänsklig säkerhet, krympande demokratiskt utrymme, rättigheter, identitet och vägen till hållbar fred. Diskussionen tar avstamp i deras feministiska fredsarbete, med aktuella analyser och exempel i ljuset av Covid-19 från Colombia respektive Kamerun.


Arrangör(er)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred and Frihet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet