Banner

C/O Vem i Uppsala? Situationen för unga vuxna ensamkommande.

Torsdag 3 december 2020 15:00 - 16:00

Föreläsare:
Moderator: Sofia Oreland
Paneldeltagare: Khalil Wali, Representant från Migrationsverket, Representant från Ungdomsjour Uppsala

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett projekt som Svenska kyrkan i Uppsala driver tillsammans med Uppsala Ungdomsjour och Migrationsverket till stöd för unga vuxna ensamkommande i åldrarna 18-25 år. Målgruppen för projektet bor/befinner sig i Uppsala, och har tillfälliga uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen, eller är tillståndslösa eller asylsökande som har fått utvisningsbeslut men valt att leva som papperslösa hellre än att återvända. 

Syftet med projektet är att öka den sociala hållbarheten för målgruppen och att utröna vilka behov av stöd som finns eller skulle behöva finnas, i detta ingår också stöd för frivilligt återvändande. Den huvudsakliga metod som används är medvandrarskap. Relationen till de unga skapas genom fältarbete i samarbete med bland annat Uppsala ungdomsjour. 

Under seminariet delar olika aktörer i projektet sina erfarenheter, inklusive några av de unga vuxna ensamkommande. Med utgångspunkt i detta samtalar vi tillsammans kring möjligheter och utmaningar vad gäller samverkan mellan olika samhällsaktörer för att kunna stödja målgruppen unga vuxna ensamkommandes möjlighet att tillgodose sina mänskliga rättigheter. Vi lyfter också behovet av en lokalpolitisk diskussion kring ansvar för denna mycket utsatta målgrupp, samt hur arbetet med att stödja målgruppen skiljer sig åt mellan olika kommuner och i praktiken kan innebära olika tillgång till mänskliga rättigheter beroende på var i Sverige man befinner sig.

Arrangör(er)

Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala stift

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Föreläsare

Föreläsare

Sofia Oreland Moderator

Khalil Wali Paneldeltagare

Projektledare Emmausprojektet

Representant från Migrationsverket Paneldeltagare

Återkommer med namn.

Representant från Ungdomsjour Uppsala Paneldeltagare

Återkommer med namn.