Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Ett annat centrum – rätten till kultur i ett avlångt land

Ett annat centrum – rätten till kultur i ett avlångt land Har passerat

Tisdag 20 april 2021 09:00 - 10:00 6

Utställare: Sensus

Moderator: David Oest
Paneldeltagare: Annelie Johansson, Greta Burman, Johan Söderman, Sara Hillert

Möjligheten att ta del av och utöva kultur är en mänsklig rättighet, men förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet vi bor. Vad behövs för att skapa mer jämlika förutsättningar för ett aktivt kulturliv i hela landet?

Kartläggningar visar att möjligheten att ta del av kulturlivet påverkas av geografiska men också socioekonomiska och demografiska faktorer. På vilket sätt skiljer sig förutsättningarna? Hur bidrar studieförbund och ideella organisationer till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet, även utanför storstäderna? Hur har senaste året påverkat möjligheten att utöva och ta del av kultur och vilka effekter kan vi se runtom i landet? Hur påverkar vår bild av centrum och periferi hur delaktighet ser ut samt vilka berättelser som lyfts fram och får höras? 

Arrangör(er)

Sensus studieförbund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Profilbild för David Oest

David Oest Moderator

Sensus

Sensus

Annelie Johansson Paneldeltagare

inkluderingssamordnare för studieförbundens musikverksamheter

Greta Burman Paneldeltagare

Sveriges Konstföreningar

förbundschef, Sveriges konstföreningar

Johan Söderman Paneldeltagare

Göteborgs universitet

professor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, ledamot i Folkbildningsrådets styrelse

Profilbild för Sara Hillert

Sara Hillert Paneldeltagare

nätverket Ett annat centrum, Svenska kyrkan

Samordnare för nätverket ”Ett annat centrum”, Svenska kyrkan.