Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Diskriminering i skolan – en fråga om var du bor?

Diskriminering i skolan – en fråga om var du bor? Har passerat

Tisdag 20 april 2021 14:00 - 15:00 1 - Live från UKK

Utställare: Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Moderatorer: Hassan Sharif, Olivia Novotny Bill
Paneldeltagare: Jennie Gustafsson, Lisa Skiöld

Diskriminering inom utbildningsområdet var den vanligaste anmälan till Antidiskrimineringsbyrån Uppsala under 2019. Skolor ska enligt lag inte diskriminera och är skyldiga att aktivt arbeta förebyggande mot diskriminering. Men hur står det till med detta arbete i skolan? Skiljer sig elevers rättigheter i skolan beroende på var de bor eller i vilket område skolan ligger? Vilka erfarenheter finns av framgångsrikt arbete mot diskriminering i skolan? Vilka grupper av elever är särskilt utsatta? Seminariet kommer att särskilt fördjupa sig i socioekonomiska aspekter i diskrimineringsmönster och hur skolor arbetar förebyggande mot diskriminering. Seminariet inleds av Hassan Sharif, lektor i barn och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet.  Därefter leder Antidiskrimineringsbyrån Uppsala ett panelsamtal om diskriminering och skolors förebyggande arbete med lokala representanter från utbildningsområdet.

Arrangör(er)

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Uppsala Universitet, Sensus Studieförbund

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Lärare och pedagoger, Tjänstepersoner vid kommun , Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Profilbild för Hassan Sharif

Hassan Sharif Moderator

Uppsala universitet

Fil.dr. i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet.
Min forskning handlar om ungdomar och unga vuxna med migrationserfarenhet och deras möte med det svenska utbildningssystemet. Jag är särskild intresserad av hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på olika individers och sociala gruppers praktiker i och utanför olika introducerande utbildningar för nyanlända gymnasieungdomar och unga vuxna, liksom utbildningarnas socialiserande verkningar.

Profilbild för Olivia Novotny Bill

Olivia Novotny Bill ModeratorUtställare

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Verksamhetsledare Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU.

Jennie Gustafsson Paneldeltagare

Svea

Representant från SVEA, Sveriges Elevråd

Profilbild för Lisa Skiöld

Lisa Skiöld PaneldeltagareUtställare

Barnombudet i Uppsala län

Verksamhetsansvarig Barnombudet i Uppsala, BOiU