För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik - men hur?

Måndag 19 april 2021 14:30 - 15:30

Föreläsare:

För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur?


Hur vi bor i Sverige idag har i stor utsträckning påverkats av bostadspolitikens utformning under en längre period. Den moderna svenska bostadspolitiken som utarbetades från 1940-talet och framåt kom att präglas av ideal om generella lösningar på bostadsmarknaden, snarare än selektiva och riktade enbart  till de allra mest behövande. 


Idag står den svenska bostadspolitiken återigen vid ett vägskäl. Boendesegregation, trångboddhet och osäkert boende samt en växande ojämlikhet mellan dem som hyr och dem äger sitt boende eller vilka som bor trångt och osäkert, har under de senaste decennierna kommit att sätta en tydlig prägel på den svenska bostadsmarknaden. Det råder dessutom oenighet om vad som bör göras, men de flesta verkar hålla med om att något måste ske.


Eftersom Sverige återigen genomgår en bostadskris, och vi vet att stora bostadspolitiska förändringar alltid följt på perioder av bostadskris, bör ingen bli förvånad om det igen blir stora förändringar i politiken under de kommande åren. Men vilken väg ska vi välja?


Vi vill härmed föreslå ett panelsamtal med titeln ”För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik- men hur? där bland annat hyresgäster, byggemenskaper, forskare och bostadsaktivister bjuds in för att tillsammans ge sin syn på den bostadspolitiska utvecklingen, vilka utmaningar vi står inför men framförallt hur dessa ska lösas. Fokus för samtalet kommer att ligga på alternativa lösningar och de medverkande kommer representera de röster i bostadsdebatten som sällan hörs, men som desto mer har olika idéer om hur bostadskrisen kan lösas.


Vi som anordnar panelsamtalet är forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Universitet och forskningsprojektet ”Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris.”
Med vänliga hälsningar,


Timothy Blackwell, Ståle Holgersen, Bo Bengtsson, Åse Richard & Dominika Polanska (projektledare)

 

Arrangör(er)

SOBOPOL-forskargruppen

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Föreläsare

Föreläsare