Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala
Profilbild för Urfolkens roll i klimatkampen

Urfolkens roll i klimatkampen

Tisdag 20 april 2021 09:00 - 10:00 2

Föreläsare: Alex Brekke

Detta seminarie kommer att beskriva de problem och utmaningar urfolken i Amazonas står inför, och även förklara hur urfolken besitter kunskaper och lösningar för att bekämpa klimatförändringarna. Urfolkens kamp för sina mänskliga rättigheter är också en kamp i att försvara Amazonas från industriell exploatering. 


Amazonas är den mest artrika tropiska regnskogen som existerar. Den biologiska mångfalden är enorm. Amazonas motsvarar i storlek ungefär tolv stycken Sverige och sträcker ut sig över nio länder. En regnskog som mår bra är en av jordens bästa försvar mot klimatförändringar. Amazonas är hem för ungefär 400 olika grupper av urfolk. Dessa människor är beroende av regnskogen för sin fysiska och kulturella överlevnad och har varit dess förvaltare i årtusenden. 


Urfolken har sedan länge mobiliserat sig i gräsrotsrörelser för att motstå industriell utvinning och detta har alltid varit en farlig kamp. Många har blivit hotade, misshandlade och dödade i sin kamp att försvara sina hem. Urfolken har försökt varna om hoten mot regnskogen i åratal och gjort motstånd mot dess förstörelse. Det bästa sättet att stoppa skogsskövlingen är att erkänna urfolkens rätt att leva där de bor och att involvera dem i förvaltningen av regnskogen. 


Seminariet kommer även att titta på exempel utanför Amazonas där urfolk har kämpat för sina rättigheter som t ex i Nordamerika och Sverige. Vi kommer att titta bland annat på det som hände i North Dakota där Siouxerna kämpade för att stoppa en oljeledning som skulle gå igenom deras territorier. I Sverige kommer vi att prata lite om Samernas kamp för sina landrättigheter och den historiska seger Girjas sameby åstadkom i högsta domstolen 2020.


Grunden i denna kamp är urfolkens rätt till sina territorier. Detta är områden som tillhört urfolken historiskt sett mycket längre än de länder de nu befinner sig i har existerat. De problem urfolken kämpar emot är bland annat systematisk och institutionell rasism, kolonialisering, kulturellt och historiskt folkmord samt brott mot deras mänskliga rättigheter. Urfolken utger bara några få procent av mänskligheten men de skyddar 80 % av vår planets biologiska månfald. Genom att stödja urfolken skyddar vi både kulturell och biologisk mångfald.

Arrangör(er)

Amazon Watch Sverige

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Förinspelat program

Föreläsare

Profilbild för Alex Brekke

Alex Brekke Föreläsare

Amazon Watch Sverige

Generalsekreterare för Amazon Watch Sverige och grundare av organisationen i Sverige. Även ledamot i Spädbarnsfonden och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.