Banner

Funk i ett globalt perspektiv - FN frågor och arbete mot diskriminering Har passerat

Torsdag 14 november 2019 15:30 - 16:00 Globala scenen

Föreläsare: Jamie Bolling, Ola linder

Independent Living - en världs rörelse för människor med normbrytande funktionalitet arbetar med FN-frågor och alternativrapportering samt för mänskliga rättigheter

Arrangör(er)

Independent Living Institute

Taggar

Agenda 2030, FN, Funktionsrätt

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Jamie Bolling Föreläsare

Verksamhetsledare Independent Living Institute

Ola linder Föreläsare