Jamie Bolling Föreläsare

Föreläsare för

Funk i ett globalt perspektiv - FN frågor och arbete mot diskriminering

Torsdag 15:30 - 16:00 Globala scenen

Verksamhetsledare Independent Living Institute