Banner
100

Diskriminering ett hinder för jämlik hälsa och vård? Passed

Saturday November 16, 2019 15:00 - 15:30 Stora scen

Lecturer: Elias Ibrahim

Alla har i teorin rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vård på lika villkor. Men inte alla upplever att de får det. En del avhåller sig från vård, andra faller mellan stolarna inom vården och ytterligare grupper får inte den vård de skulle behöva.  Din etnicitet, religion, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning ska inte spela någon roll för din vårdgivare eller din plats i vårdkön. Men stämmer det? Byråns ärendehantering, rättspraxis, forskning och utredningar visar att vården i viss mån är ojämlik. Men är det diskriminering det handlar om? Byrån mot diskriminering hjälper dig att reda upp vad som är vad och pratar om vad som måste bli bättre.

Organizer

Byrån mot diskriminering i Östergötland

Tags

Barn, Diskriminering, Demokrati, Etniska minoriteter, Fattigdom, Folkhälsa, Funktionsrätt, Hbtqia+, Jämlik hälsa, Kön, Normer, Psykisk hälsa, Sexuella trakasserier , Sjukvård, Segregation, Trakasserier , Äldre

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet, Tjänstepersoner vid landsting/region, Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

100

Elias Ibrahim LecturerExhibitor

Byrån mot diskriminering i Östergötland