Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profilbild för 06. Lika rättigheter i mötet med myndigheter

06. Lika rättigheter i mötet med myndigheter Har passerat

Torsdag 14 november 2019 10:30 - 12:00 Studion

Föreläsare: Åsa Trotzig
Moderator: Johanna Ohlsson
Paneldeltagare: Erika Dahlin, Mikael Öhman Almén, Olle Andersson Brynja, Pranvera Bahtiri

Hur kan vi som jobbar på myndigheter säkerställa mänskliga rättigheter i mötet med invånare? Alla som har att göra med en myndighet har rätt att bli väl bemötta och få likvärdig tillgång till service och tjänster. Samtidigt riskerar möten att påverkas av normer och föreställningar. 

Försäkringskassan presenterar webbplatsen www.likarattigheter.se. På Lika rättigheter har vi samlat filmer som visar vardagliga möten mellan myndigheter och invånare. Möt Ibrahim som ringer Försäkringskassan med frågor om sin föräldrapenning. Eller flickan som får hjälpa sin mamma att översätta ett myndighetsbrev. Lyssna till chefen som uttalar sig nedlåtande om hbtq-personer. Skulle det här kunna hända på din arbetsplats?”

Filmerna hjälper dig som arbetar på en myndighet eller på annat sätt inom offentlig sektor att reflektera över rättighetsfrågor ur flera perspektiv. Teman som berörs är bland annat bemötande, normer och diskriminering. Filmerna handlar också om kvinnors och barns rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter för nationella minoriteter med mera.

Försäkringskassan fick 2017 i uppdrag av regeringen att sprida sin kunskap och erfarenheter av att arbeta med mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden till andra myndigheter och offentliga aktörer. Resultatet blev webbplatsen Lika rättigheter. 

Forum för levande historia, Myndigheten för delaktighet, Byrån mot diskriminering i Östergötland och Diskrimineringsombudsmannen deltar också vid seminariet. Moderator för seminariet är Johanna Ohlsson, doktor i etik vid Uppsala Universitet och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter.  


Arrangör(er)

Försäkringskassan och Uppsala Universitet

Taggar

Barn, Diskriminering, Kön, Metoder och verktyg, Minoriteter, Normer

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Profilbild för Åsa Trotzig

Åsa Trotzig Föreläsare

Försäkringskassan

Ansvarig för Lika rättigheter på Försäkringskassan

Johanna Ohlsson Moderator

Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Doktor i etik vid Uppsala Universitet och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter

Erika Dahlin Paneldeltagare

Utredare för Myndigheten för delaktighet

Mikael Öhman Almén Paneldeltagare

Projektledare vid Forum för levande historia

Olle Andersson Brynja Paneldeltagare

Utredare Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Pranvera Bahtiri Paneldeltagare

Byrån mot diskriminering i Östergötland