Johanna Ohlsson Moderator

Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Moderator för

06. Lika rättigheter i mötet med myndigheter

Torsdag 10:30 - 12:00 Studion

Doktor i etik vid Uppsala Universitet och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter