Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Boka monter på Mänskliga Rättighetsdagarna 2022!

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största forum för mänskliga rättigheter som arrangeras årligen i olika städer runt om i Sverige. Forumet lockar årligen en bred publik och är årets viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter

Ta chansen att nå ut med er verksamhet och sprida ert budskap till tusentals besökare som är intresserade och engagerade i mänskliga rättigheter genom att boka en monter på Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 i Örebro! 

I år erbjuder vi två olika montermodeller: 

Modell 1 - SLUTSÅLD
Storlek: 2x1m 
Pris: 8 500 kr (momsfritt)

Modell 2 
Storlek: 2x2m 
Pris: 14 000 kr (momsfritt) 

Detta ingår i monterpaketen: 

 • Väggar (vita träväggar) 2 meter i bakkant och 1 meter sidovägg. Hörnmontrar byggs utan sidovägg om inget annat är överenskommet. 
 • Grafitgrå montermatta
 • Möbler
  • Modell 1: cafébord och en stol 
  • Modell 2: bord 120 cm brett, två stolar, en spotlight på arm
 • Wifi
 • El
 • Godstransport inhouse
 • Tomgodshantering
 • Ordinarie försäkring
 • Synlighet i programtidning (gäller vid bokning senast 1 september) och på MR-dagarnas utställarwebb. 
 • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet.

Vill du boka en monter? Läs igenom grundläggande principer för medverkan och vanliga frågor nedan och klicka på knappen för att komma vidare till bokningsformuläret. 


BOKA MONTER


Till mindre organisationer med små eller inga resurser finns möjlighet att ställa ut vid bokbord kostnadsfritt under en av dagarna. För organisationer vars verksamhet fokuserar på freds-, konflikt- eller säkerhetsfrågor eller som driver projekt på temat finns även möjlighet till kostnadsfri plats på Fredstorget. Hör av er till info@mrdagarna.se för att anmäla intresse för plats vid bokbord och Fredstorg. De kostnadsfria platserna är fullbokade för tillfället.

Grundläggande principer för medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Samtliga utställare måste ställa sig bakom de grundläggande principerna för medverkan: 

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana.

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma.

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv.

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Vanliga frågor: 

Vilka och hur många besöker utställartorget? 

Det är fri entré till hela utställarområdet vilket innebär att ni har möjlighet att nå ut till alla de cirka 3000 personer som förväntas besöka forumet. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet. 

När får jag besked om vi får monter?

När ni har skickat in er intresseanmälan granskas den av kansliet för att säkerställa att er organisation lever upp till våra riktlinjer för utställningar (se nedan). Intresseanmälningarna hanteras löpande men ibland kan det dröja någon vecka innan ni får svar pga hög belastning. Om ni inte får bekräftelsemail eller hör något från oss inom en vecka efter att ni skickat in er intresseanmälan så kontakta info@mrdagarna.se för att säkerställa att vi har tagit emot er anmälan. 

Finns det en deadline för bokning? 

Det finns inget sista datum för bokning. Det finns dock begränsat antal platser och det brukar bli fullbokat så boka gärna innan sommaren för att säkra din plats. Observera att bokningen är bindande. 

Hur synliggörs min utställning inför MR-dagarna?

När er intresseanmälan är godkänd får ni inloggning till MR-dagarnas utställarwebb där ni kan lägga in logotyp och mer information om er organisation och planerade aktiviteter i montern. Informationen publiceras sedan på MR-dagarnas hemsida och utställarwebb. Organisationsnamn och monternummer finns också med på utställarkartan i MR-dagarnas programtidning (gäller bokningar gjorda senast 1 september). 

Var på Conventum kommer utställningarna ligga? 

Utställningarna kommer att förläggas på plan 2 i anslutning till Kongressfoajén och Forum. I Forum ligger också en av de öppna miniseminariescenerna. Fredstorget kommer förläggas på plan1 i anslutning till Globala scenen.

Kan jag välja placering? 

Nej, MR-dagarnas kansli förbehåller sig rätten att placera er där vi finner det lämpligt. I bokningsformuläret kan ni skriva in önskemål ifall ni vill bli placerad jämte någon annan organisation eller om ni har någon aktivitet i montern som påverkar valet av placering.

Vilka tider ska montern bemannas? 

Montern måste bemannas under hela tiden som utställartorget är öppet och under samtliga dagar. Om ni inte har möjlighet att bemanna montern alla dagar är det ok att hitta en annan organisation att dela montern med, detta är dock inget som MR-dagarnas kansli kan vara behjälpliga med. Det är inte tillåtet att lämna montern obemannad. 

Preliminära öppettider för utställartorget 2022 är: 

Torsdag 17 november: 9:00-19:00
Fredag 18 november: 
9:00-17:00 

Kan jag avboka monterplatsen? 
Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden, avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.

Om arrangemanget ställs in av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts kontroll, och som gör att alternativ inte kan erbjudas, sker ingen återbetalning.

Vad händer om MR-dagarna inte kan genomföras på grund av Covid-19? 
Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom och arrangörerna bedömer därför att MR-dagarna kan genomföras som vanligt, men följer självklart utvecklingen. Om restriktioner kring publikt deltagande återinförs med anledning av Covid-19 kan arrangemanget komma att genomföras fysiskt men med mindre publik och flödesstyrning i kombination med fler digitala inslag, delas upp på fler platser, alternativt genomföras helt digitalt. Bokad utställarplats gäller då för det arrangemang som är möjligt att genomföra givet restriktioner.

 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12150052