Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

87. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande – en för många okänd del av svensk historia Passed

Friday November 16, 2018 16:00 - 17:30 T5

Moderator: Kaisa Syrjänen Schaal
Panelists: Curt Persson, Hanna Aili, Kerstin Salomonsson, Stefan Aro,

I april 2018 överlämnade Svenska Tornedalingars Riksförbunden en förstudie till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Förstudien som heter "Då var jag som en fånge" och syftar till att synliggöra en del av Sveriges dolda historia och att det tillsätts en sannings- och försoningskommission.

Under seminariet kommer vi att samtala kring frågor som, varför är det viktigt att prata om statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet? Varför ska vi gräva i det som redan skett, är det inte bättre att bara att glömma och gå vidare? Kan skam ärvas och om allas rätt till sitt kulturella arv. 

https://www.str-t.com/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gifhttp://www.metnuoret.se/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gifhttps://www.str-t.com/da-var-jag-som-en-fange-statens-overgrepp-pa-tornedalingar-och-meankielitalande-under-1800-och-1900-talet/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gif 

Facebook:

www.facebook.com/Tornionlaaksolaiset/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gif 

Organizer

Svenska kyrkan

Tags

Det offentliga rummet
Diskriminering
Demokrati
Nationella minoriteter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Kaisa Syrjänen Schaal Moderator

Svenska Kyrkan

senior policyrådgivare, Svenska kyrkan, kyrkokansliet

Curt Persson Panelist

Luleå tekniska universitet

fil.dr. historia, Luleå tekniska universitet

Hanna Aili Panelist

vice ordförande, Met Nuoret

Kerstin Salomonsson Panelist

ordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Stefan Aro, Panelist

präst och författare, Övertorneå