Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

87. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande – en för många okänd del av svensk historia Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:00 - 17:30 T5

Moderator: Kaisa Syrjänen Schaal
Paneldeltagare: Curt Persson, Hanna Aili, Kerstin Salomonsson, Stefan Aro,

I april 2018 överlämnade Svenska Tornedalingars Riksförbunden en förstudie till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Förstudien som heter "Då var jag som en fånge" och syftar till att synliggöra en del av Sveriges dolda historia och att det tillsätts en sannings- och försoningskommission.

Under seminariet kommer vi att samtala kring frågor som, varför är det viktigt att prata om statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet? Varför ska vi gräva i det som redan skett, är det inte bättre att bara att glömma och gå vidare? Kan skam ärvas och om allas rätt till sitt kulturella arv. 

https://www.str-t.com/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gifhttp://www.metnuoret.se/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gifhttps://www.str-t.com/da-var-jag-som-en-fange-statens-overgrepp-pa-tornedalingar-och-meankielitalande-under-1800-och-1900-talet/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gif 

Facebook:

www.facebook.com/Tornionlaaksolaiset/http://program.almedalsveckan.info/images_gui/_/icons/icon_new_win.gif 

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Taggar

Det offentliga rummet
Diskriminering
Demokrati
Nationella minoriteter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Kaisa Syrjänen Schaal Moderator

Svenska Kyrkan

senior policyrådgivare, Svenska kyrkan, kyrkokansliet

Curt Persson Paneldeltagare

Luleå tekniska universitet

fil.dr. historia, Luleå tekniska universitet

Hanna Aili Paneldeltagare

vice ordförande, Met Nuoret

Kerstin Salomonsson Paneldeltagare

ordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Stefan Aro, Paneldeltagare

präst och författare, Övertorneå